Carpathian publications

Dziewięć Sił Karpackich
Authors:
Piotr Kohut, Andrzej Gąsienica Makowski, Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Monika Szewczyk, Piotr Mikołajczyk, Zbigniew Niewiadomski)
Place of publication:
Warszawa, 2013
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Key words:
Karpaty, Pasterstwo, Tradycja, Kultura, Album
Summary:
Dziewięć Sił Karpackich to tytuł nowej publikacji promującej walory przyrodnicze Karpat oraz przykłady dobrych praktyk pasterskich związanych z wypasem hal i polan górskich. W części opisowej znajdziemy tu opis znaczenia działalności pasterskiej dla przyrody Karpat. Zaniechanie gospodarki rolnej, w wyższych partiach Karpat, głównie pasterstwa, jest powodem szybko zachodzącej sukcesji wtórnej. Aby nie dopuścić do degradacji ekosystemów otwartych Karpat, łąki i polany należy objąć działaniami ochrony czynnej. Siedliska najmniej zdegradowane, nie potrzebujące odtwarzania lub usuwania niepożądanych gatunków, należy wykaszać lub/i wypasać. Najłatwiejszym, najskuteczniejszym i najtańszym sposobem ochrony czynnej siedlisk ekosystemów otwartych jest zapobieganie, a więc odpowiednia, ekstensywna gospodarka pasterska. Wypas na niektórych siedliskach może a czasem musi być połączony z okresowym koszeniem.
Additional informations:
Available free of charge
The topics of the publication can support the implementation of the Carpathian Convention in the field of:
  • Conservation and sustainable use of biological and landscape diversity
  • Sustainable agriculture and forestry