Carpathian publications

Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach
Editors of the publication:
arch. Maciej Nitka (Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Stowarzyszenie PRO CARPATHIA),
Authors:
Andrzej Baksik (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), dr Agata Ćwik (Uniwersytet Rzeszowski), dr arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber (Politechnika Krakowska), Barbara Jabłońska (Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID- Warszawa), Monika Kozieł (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie), Zbigniew Niewiadomski (ekspert ds. Konwencji Karpackiej, Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID- Warszawa), Monika Ochwat-Marcinkiewicz (Stowarzyszenie Ekopsychologia), Monika Rusztecka (Centrum In
Place of publication:
2016
Key words:
Kodeks Dobrej Praktyki, Karpaty, polityka przestrzenna
Summary:
Dokument został opracowany na podstawie spotkań i dyskusji prowadzonych w Karpackiej Grupie Roboczej ds. Planowania Przestrzennego. Grupa ta została powołana przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu pt. „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” i miała na celu opracowanie propozycji rozwiązań kluczowych problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym w Karpatach, służących wdrażaniu Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (tzw. Konwencji Karpackiej) w zakresie planowania przestrzennego.
Additional informations:
Available free of charge
The topics of the publication can support the implementation of the Carpathian Convention in the field of:
  • Spatial planning