Carpathian publications

52. Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Ukraine and Poland. Cultural Property of Ukraine and Poland for Inclusion in the World Heritage List
Authors:
Mykola Bevz, Mariusz Czuba, Yuri Dubyk, Volodymyr Gerych, Mykola Hajda, Roman Marcinek, Anna Fortuna Marek, Jacek Rulewicz, Vasyl Slobodian, Jerzy Sza
Place of publication:
Lviv, 2013
Gerdan Company Ltd, Communal Publishing Company “Kraj”
Key words:
cerkwie drewniane, Karpaty, Lista Światowego Dziedzictwa, UNESCO
Summary:
Publikacja zawiera pełen wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa drewnianych cerkwi regionu Karpat z Ukrainy i Polski. W formie podporządkowanej wymogom dokumentacji wnioskowej przedstawiono charakterystykę fenomenu drewnianej architektury cerkiewnej regionu Karpat. Szczegółowo scharakteryzowano historię oraz wartości artystyczne cerkwi drewnianych w miejscowościach: Żółkiew, Potylicz, Drohobycz, Rohatyń, Matków, Werbiąż Wyżny, Jasinie, Użok (Ukraina) oraz Radruż, Chotyniec, Smolnik, Turzańsk, Kwiatoń, Powroźnik, Owczary, Brunary (Polska). Istotnymi częściami opracowania są analiza porównawcza przedstawiająca zjawisko na tle drewnianej architektury Europy, deklaracja wyjątkowej uniwersalnej wartości określająca wartość wybranej grupy obiektów w kontekście wymogów światowego dziedzictwa, określenie autentyczności i integralności grupy, czyli analiza w odniesieniu do kluczowych kategorii wartościowania zabytków w pragmatyce światowego dziedzictwa. Opracowanie zawiera szeroką bibliografię oraz wskazanie źródeł wiedzy o fenomenie drewnianej architektury cerkiewnej w Karpatach po polskiej i ukraińskiej stronie granicy.
Additional informations:
Available free of charge
The topics of the publication can support the implementation of the Carpathian Convention in the field of:
  • Conservation and sustainable use of biological and landscape diversity
  • Cultural heritage and traditional knowledge
Experts associated with the institution: