Institutions for the Carpathians

Stowarzyszenie Ekopsychologia
Status of the institution:
non-governmental organization
Address:
32-840 Zakliczyn
Grabina 6/18
+48 785341089
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Activities of our institution can support the implementation of the Carpathian Convention in the field of:
  • Sustainable tourism
  • Cultural heritage and traditional knowledge
  • Awareness raising, education and public participation
Additional informations:
Celem Stowarzyszenia Ekopsychologia jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za to dziedzictwo, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Institution is interested in cooperation for the implementation of the Carpathian Convention.