Scientists for the Carpathians

DEng Anna Dubel
Main employer:
AGH
Domain:
economics
Branch:
management science
My activities in the Carpathians:
ekonomiczne aspekty adaptacji do zmian klimatu, zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi, zarządzanie obszarami Natura 2000
Contact:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Związan z instytucją działającą na rzecz Karpat:
Autor publikacji dotyczących Karpat:
My activities in the Carpathians can support the implementation of the Carpathian Convention in the field of
  • Sustainable and integrated water/river basin management
  • Awareness raising, education and public participation
Additional skills, capabilities for expert support in the following areas:
  • economic analysis
Additional information
Anna Dubel jest zainteresowan podjęciem współpracy na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej.